STRIDE
Consortium

Waar gaat dit project over?

Mensen leven langer en kunnen door dementie en andere aandoeningen op latere leeftijd in toenemende mate problemen met hun fysieke en mentale gezondheid ondervinden. Als gevolg van een snel vergrijzende bevolking is de noodzaak om te voorzien in de behoeften van oudere personen op het gebied van zorg, juridische ondersteuning en bescherming uitgegroeid tot een van de meest urgente maatschappelijke problemen van deze tijd.  

STRIDE staat voor ‘onderSTeuning & bescheRmIng van ouDEre personen’. Dit multidisciplinaire NWA-ORC consortium doet onderzoek naar het huidige systeem van juridische ondersteunings- en beschermingsmaatregelen: curatele, bewind en mentorschap en het levenstestament. Voldoet dit systeem aan de eisen die vanuit mensenrechtelijke verdragen gesteld worden? Houdt het voldoende rekening met de wensen en verwachtingen van oudere personen? Biedt het vertegenwoordigers en mantelzorgers voldoende houvast en sturing bij de uitvoering van hun taak? Op basis van het onderzoek naar deze en andere vragen zullen aanbevelingen worden gedaan voor de ontwikkeling van een toekomstbestendig systeem van juridische ondersteunings- en beschermingsmaatregelen voor oudere personen.