Project 2: Een empirische invalshoek

Project 2 richt zich op de Nederlandse praktijk van juridische ondersteuning en bescherming van oudere personen die niet (langer) in staat zijn hun belangen te behartigen. Project 2 bestaat uit meerdere empirische deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek is een grootschalig onderzoek van dossiers bij de kantonrechter die gaan over oudere personen die onder curatele, beschermingsbewind of mentorschap staan. Vragen die centraal staan in dit deelonderzoek zijn onder meer: in hoeverre worden gerechtelijke procedures in het kader van wettelijke vertegenwoordiging toegesneden op de oudere persoon in kwestie? En zijn de gerechtelijke procedures in het kader van wettelijke vertegenwoordiging met voldoende procedurele waarborgen omkleed?

Verder wordt onderzocht hoe oudere personen in Nederland op dit moment beslissingen nemen op het gebied van zorg en geldzaken, van wie zij hulp zouden willen op het moment dat zij niet langer zelfstandig beslissingen kunnen nemen en of zij hier iets over hebben vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een wilsverklaring of een levenstestament. Deze vragen worden onderzocht door middel van een online vragenlijstonderzoek en daarop aansluitende  interviews. Ook wordt in project 2 onderzoek verricht naar de ervaringen van verschillende professionals met het huidige systeem van (juridische) ondersteuning en bescherming. Denk hierbij aan wettelijke vertegenwoordigers, rechters, notarissen en levensexecuteurs, maar ook aan zorgprofessionals en bankmedewerkers. Waar lopen deze professionals tegenaan en hebben zij ideeën voor verbetering van het huidige systeem?

Betrokken onderzoekers:

Roos Nieuwboer

Catrien Bijleveld

Masha Antokolskaia

Wendy Schrama

Eefje Sizoo

Rieneke Stelma Roorda