Project 3: Een rechtsvergelijkende invalshoek

In project 3 worden de juridische ondersteunings- en beschermingsmaatregelen van verschillende landen in Europa bestudeerd vanuit rechtsvergelijkend perspectief. Aan de hand van een kort verkennend onderzoek van de buitenlandse rechtsstelsels zal onderzocht worden welke veelbelovende regels en praktijken van Europese landen in overeenstemming zijn met het mensenrechtenkader. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke regels uit het buitenland een mogelijke oplossing vormen voor de bestaande problemen. Op basis hiervan zullen bepaalde Europese landen geselecteerd worden voor een uitgebreide rechtsvergelijking. Middels studiebezoeken en interviews met experts zal bekeken worden hoe deze veelbelovende regels en praktijken feitelijk functioneren. Deze uitkomsten zullen worden gekoppeld aan de bevindingen van project 2: in hoeverre sluiten bepaalde best practices van Europese landen aan bij de ervaringen van professionals, oudere personen en hun naasten in de Nederlandse praktijk? Wat kan het Nederlandse systeem van juridische ondersteunings- en beschermingsmaatregelen leren van deze Europese landen om de positie te versterken van oudere personen die niet (meer) in staat zijn om hun belangen te behartigen?

Betrokken onderzoekers:

Fiore Schuthof

Wendy Schrama

Masha Antokolskaia

Leon Verstappen