STRIDE
Consortium

Team

Het multidisciplinair onderzoeksteam bestaat uit:

Masha Antokolskaia

Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen- en familierecht, aan de Vrije Universiteit Amsterdam, geeft leiding aan en is penvoerder van het onderzoeksteam.

Catrien Bijleveld

(Vrije Universiteit/NSCR), hoogleraar methoden en technieken van empirisch juridisch en criminologisch onderzoek. Senior onderzoeker in het project.

Kees Blankman

Bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen en meerderjarigen met beperkingen. Tot september 2023 senior onderzoeker aan dit project. Daarnaast als hoogleraar begeleider van de onderzoekers, dit in overleg met (co) promotoren.

Femke de Kievit

Onderzoeker aan de Universiteit Utrecht en lid van de onderzoeksgroep UCERF (Utrecht Centre for European Research into Family Law). Femke is betrokken bij het project als postdoc en is geïnteresseerd in de rol van de familie in de ondersteuning en bescherming van ouderen.

Roos Nieuwboer

Promovenda aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Doet empirisch-juridisch onderzoek naar de ondersteuning en bescherming van oudere personen in Nederland.

Rieneke Stelma Roorda

Onderzoeker aan de Vrije Universiteit, verbonden aan het Amsterdams Centrum voor Familierecht (ACFL) en betrokken bij het project als projectmanager en postdoc.

Wendy Schrama

Hoogleraar familierecht en rechtsvergelijking aan de Universiteit Utrecht, directeur van het Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF).

Fiore Schuthof

Promovenda aan de Universiteit Utrecht, Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF). Onderzoekt de ondersteuning en bescherming van oudere personen in Nederland vanuit mensenrechtelijk en rechtsvergelijkend perspectief.

Eefje Sizoo

Specialist ouderengeneeskunde, senior onderzoeker en docent ouderengeneeskunde Amsterdam UMC. Projectgroeplid en co-promotor van Roos Nieuwboer.

Leon Verstappen

Hoogleraar notarieel recht aan de Universiteit Groningen

Het management team bestaat uit Masha Antokolskaia, Catrien Bijleveld, Femke de Kievit, Wendy Schrama en Rieneke Stelma-Roorda.

Partners

Het onderzoeksteam werkt voor dit onderzoek nauw samen met verschillende maatschappelijke partners. Deze partners zijn in verschillende fasen van het onderzoek betrokken (onderzoeksdesign, uitvoering, valorisatie en disseminatie).